Covid 19

Alt færdsel og ophold på foreningens område skal ske under hensyntagen til myndighedernes retningslinjer.

Bestyrelsen, 09.12.2021

Årsprogram Udskriv Email

Du kan downloade vores årsprogram ved at klikke på nedenstående billede...

 

Download vores program

 

Filen er en PDF fil og har du problemer med at læse dette dokument kan det være fordi du mangler Acobat Reader.
Den sidste nye version kan hentes her:
http://www.adobe.com/dk/products/acrobat/readstep2.html