Covid 19

Alt færdsel og ophold på foreningens område skal ske under hensyntagen til myndighedernes retningslinjer.

Bestyrelsen, 09.12.2021

Åbne skydninger Udskriv Email

Banerne er åbne for alle interesserede på tirsdage i april, maj, juni og august måned, hvor der skydes til bevægelige mål.

Der betales 30 kr./serie à 12 skud.

I april, maj og juni skydes der fra kl. 19.00-21.00 på hjortebanen.

I august skydes der fra kl. 18.30-21.00 på hjorte- og grisebanen.

På nedennævnte dage gennemføres Tysk Skydeprøve:

Tirsdag den 25. april kl. 19.00-21.00

Tirsdag den 27. juni kl. 19.00-21.00

På nedennævnte dage skydes Hjortebanens duelighedsskydning:

Tirsdag d. 15. august kl. 18.30-21.00: Træning til duelighedsmærke

Tirsdag d. 22. august kl. 18.30-21.00: Træning til duelighedsmærke 

Tirsdag d. 29. august kl. 18.30-21.00: Duelighedsmærkeskydning

 

Åbne skydninger