Covid 19

Alt færdsel og ophold på foreningens område skal ske under hensyntagen til myndighedernes retningslinjer.

Bestyrelsen, 09.12.2021

Markering Udskriv Email

Der kan markeres både auditivt og visuelt

Auditivt: man kan lade skytten høre med på samtaleanlægget
Visuelt: man kan vælge mellem markering med flue eller markering
på lystavle.